An regular image
Var snäll och skriv ett sökord

Q&A

Väskförbud för besökare
Q: Vad är väskförbudet?
A: Väskförbudet är ett beslut som Polismyndigheten har fattat utifrån den höjda terrorhotsnivån i Sverige. Det innebär att man inte får ta med sig några väskor in på större evenemang, som till exempel Gymnasiemässan.

Q: Varför har väskförbudet införts?
A: Väskförbudet har införts för att öka säkerheten för besökarna.

Q: Vilka väskor är förbjudna?
A: Alla typer av väskor är förbjudna, inklusive handväskor, skötväskor, påsar och genomskinliga väskor.

Q: Finns det några undantag från väskförbudet?
A: Ja, undantag får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på evenemanget. Dessa väskor ska kontrolleras innan man går in på evenemanget.

Q: Hur vet jag som besökare vad som gäller?
A: Arrangörerna ansvarar för att informera besökarna om vilka villkor som gäller för evenemanget. Du kan också läsa mer om väskförbudet på polisens hemsida eller kontakta polisen om du har några frågor.

Q: Vad händer om jag bryter mot väskförbudet?
A: Om du bryter mot väskförbudet kan du nekas inträde till evenemanget.

Q: Får man ta med väska om den är liten?
A: Nej, Inga väskor får tas med oavsett modell och storlek, endast väskor av medicinska skäl är undantaget förbudet och kommer att genomsökas.

Q: Jag är skolpersonal/förälder, får jag ta med en väska?
A: Nej. Väskförbudet gäller ALLA som besöker mässan. Elever, skolpersonal och föräldrar.

Q: Finns det skåp runt om stockholmsmässan som man kan lämna in en väska vid behov?
A: Nej, det finns inga skåp för förvaring av väskor eller andra tillhörigheter. Det finns en garderob som är obligatorisk för alla besökare, detta innefattar elever, skolpersonal och föräldrar.

Q: Måste alla besökare hänga in sin jacka i garderoben?
A: Garderoben är obligatorisk och kostnadsfri för alla besökare, detta innefattar elever, skolpersonal och föräldrar.

Inför mässan
Q: Jag har elever med särskilda behov. Kan de komma?
A: Självklart är alla elever välkomna. Har ni elever med särskilda behov har vi en entré som de kan gå via, vilket är samma ingång som utställarna och lärare utan elever. Har ni elever som tycker det är jobbigt med stora folkmassor rekommenderar vi att de besöker mässan under föräldrakvällen tillsammans med vårdnadshavare då det är betydligt mycket lugnare vid den tiden.

Q: Hur länge får eleverna stanna?
A: Vi rekommenderar att eleverna är på mässan i ungefär 2 timmar för att skapa ett så bra flöde som möjligt för resterande skolor.

Q: Kan jag ta med mig en matsäck/matlåda till mässan?
A: Nej, det kommer inte vara möjligt att ta med mat in på mässan. Vi rekommenderar att du äter din mat på väg till mässan eller köper något att äta inne på mässan.

Q: Är 8e klassare välkomna?
A: I år har vi bestämt att 8e klassare är välkomna utanför ordinarie tider för att minska på trycket. 8e klassare är därför välkomna under föräldrakvällen tillsammans med vårdnadshavare. Föräldrakvällen är den 22a november 17:00-20:00.

Q: Måste elever registrera sig?
A: Ja elever måste registrera sig. Det gör de på www.gymnasiemassan.nu. När de skapat en profil kommer de få en QR-kod. Detta är deras biljett in till mässan.

Q: Måste jag som medföljande skolpersonal regsitrera mig?
A: Ja som besöker mässan måste registrera sig. Det gör de på www.gymnasiemassan.nu. När de skapat en profil kommer de få en QR-kod. Detta är din biljett in till mässan.

Q: Måste föräldrar/vårdnadshavare registrera sig på föräldrakvällen?
A: Ja, föräldrar/vårdnadshavare behöver registrera sig precis som eleverna gör. Vid registreringen anger ni om ni ska delta på föräldrarkvällen.

Q: När får vi mässtidningen?
A: Mässtidningen levereras till skolorna veckan innan vi öppnar upp mässan.

Q: Får elever från Introduktionsprogrammen besöka mässan?
A: Ja, elever från Introduktionsprogrammen får besöka mässan.

Q: Jag ska gå både på föräldrakvällen och med skolan. Behöver jag två biljetter?
A: Nej, din QR-kod kommer fungera ett obegränsat antal gånger.

Utställare
Q: De elever som ska jobba på mässan, behöver de registrera sig?
A: De elever som ska jobba behöver ett utställarkort. Detta gör den som har ansvar för montern på mässan genom att beställa det åt eleven via utställarportalen. Elevernas utställkort är anonyma så flera elever kan dela på samma utställkort så länge de inte jobbar i montern samtidigt. Observera att eleverna kommer inte in på mässan utan utställakort så om flera ska dela måste överlämningen ske utanför utställaringången.

Q: Kan man köpa mat på mässan?
A: Ja, det kommer finnas flera restauranger öppna som man kan köpa mat hos. Det går att köpa matkuponger på plats eller i förväg. Läs mer i utställarfoldern.

Q: Gäller väskförbudet även för utställare på Gymnasiemässan?
A: Nej, utställare får ta med sig väskor in på mässan, men de måste ha ett giltigt utställarkort och följa arrangörens anvisningar. Vi rekommenderar att alla lämnar väskorna hemma då det kan ta längre tid att komma in på mässan om man har en väska med sig, eftersom den kommer att genomsökas av säkerhetspersonal.

Q: Vad händer om jag som utställare vill ta med mig en väska?
A: Om du ändå vill ta med dig en väska, så måste du följa dessa regler:
• Du måste ha ett giltigt utställarpass som visar att du är utställare på mässan.
• Du måste låta din väska genomsökas av säkerhetspersonal innan du går in på mässan.
• Du måste förvara din väska på ett säkert sätt på din monter eller i ett garderoben som finns tillgängligt för utställare. Garderoben är kostnadsfri.
• Du måste ta ansvar för din väska och inte lämna den utan uppsikt.

Q: Finns det en garderob för utställare?
A: Ja det finns en garderob för utställare som är kostnadsfri

Vi hoppas att du har en trevlig och givande upplevelse på Gymnasiemässan. 😊

Har ni fler frågor? Kontakta oss nedan